ΕΛΠΕ: Αποζημίωση άνω των €40 εκατ. για τις ζημιές σε μονάδα διυλιστηρίων

ΕΛΠΕ: Αποζημίωση άνω των €40 εκατ. για τις ζημιές σε μονάδα διυλιστηρίων

Οι ζημίες καλύπτονταν από ασφαλιστήρια «κατά παντός κινδύνου υλικών ζημιών, μηχανικών βλαβών & διακοπής εργασιών», με ασφαλιστικές εταιρείες την Εθνική Ασφαλιστική με ποσοστό 70% και την Αγροτική Ασφαλιστική με ποσοστό 30% και αντασφαλιστές που περιλαμβάνουν τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες παγκοσμίως.

Με την υπογραφή των τελικών συμφωνητικών και την καταβολή ποσού που υπερβαίνει τα 40 εκατ. ευρώ, ολοκληρώθηκε η διαδικασία αποζημίωσης αναφορικά με ζημιές που συνέβησαν στην μονάδα flexicoker των εγκαταστάσεων των  ΕΛΠΕ, στα διυλιστήρια της Ελευσίνας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι ζημίες καλύπτονταν από ασφαλιστήρια «κατά παντός κινδύνου υλικών ζημιών, μηχανικών βλαβών & διακοπής εργασιών», με ασφαλιστικές εταιρείες την Εθνική Ασφαλιστική με ποσοστό 70% και την Αγροτική Ασφαλιστική (μέλος του Ασφαλιστικού Ομίλου ERGO) με ποσοστό 30% και αντασφαλιστές που περιλαμβάνουν τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες παγκοσμίως.

Με την ενεργή συμμετοχή των εκπροσώπων των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε., των μεσιτών MILLER Insurance Services LLP και των τοπικών τους συνεργατών EUROBROKERS Μεσίτες Ασφαλίσεων Α.Ε., των διεθνών αντασφαλιστών της αγοράς του Λονδίνου καθώς και των αρμόδιων στελεχών των δυο ασφαλιστικών εταιρειών, κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Η αποζημίωση αυτή αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες που έχουν καταβληθεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της συμβολής της ιδιωτικής ασφάλισης στην διαχείριση λειτουργικών κινδύνων των επιχειρήσεων, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

 

Source: www.euro2day.gr