Τι συντάξεις «δίνουν» οι νέες εισφορές των επαγγελματιών

businessman

Αναλυτικά παραδείγματα συσχέτισης νέων εισφορών επαγγελματιών και της σύνταξης την οποία θα λάβουν προβλέπει η ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ, η οποία άνοιξε προκειμένου να υποδεχθεί τις δηλώσεις των αυτασφαλισμένων αναφορικά με την ασφαλιστική κατηγορία την οποία θέλουν να ανήκουν.

Με το νέο σύστημα η επιλογή υψηλότερης ασφαλιστικής κατηγορίας οδηγεί σε υψηλότερη σύνταξη, σημειώνεται στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ. Στον πίνακα που ακολουθεί ενδεικτικά αποτυπώνεται το ποσό της σύνταξης ανάλογα με την κατηγορία που επιλέγετε και τα έτη ασφάλισης.

Σημειώνεται πως τα ποσά σύνταξης έχουν υπολογισθεί λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν καταβληθεί εισφορές για όλο το χρόνο ασφάλισης στην ίδια ασφαλιστική κατηγορία. Η κατάταξη σε ασφαλιστική κατηγορία είναι υποχρεωτική. Η επιλογή σας θα ισχύει δεσμευτικά για όλο το έτος 2020.

 

Source: Τι συντάξεις «δίνουν» οι νέες εισφορές των επαγγελματιών