Συμπλήρωση εντύπων μετακίνησης από το Π.Σ. Εργάνη 

06/11/2020

Τα νέα έντυπα μετακινήσεων, για πάγια βεβαίωση κίνησης προς και από την εργασία, για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους (μεταξύ των οποίων οι δικηγόροι), με περίοδο ισχύος από τις 06:00 του Σαββάτου, 7.11.2020 έως 30.11.2020, είναι διαθέσιμα στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ. Για τη συμπλήρωση του εντύπου απαιτούνται τα εξής βήματα:

Α. Πρόσβαση στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ: https://eservices.yeka.gr/ :
● Είσοδος με στοιχεία TAXISNET.

Β. Διαδικασία:
● Επιλογή: ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ -> Βεβαιώσεις Κυκλοφορίας -> Εισαγωγή
● Επιλογή: ΕΙΔΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Αυτοαπασχολούμενου
● Η φόρμα προσυμπληρώνεται με όλα τα στοιχεία του δηλούντος.
● Επιλέγεται μία ή εναλλακτικά δύο περιφερειακές ενότητες (μετακίνησης).
● Επιλέγεται ώρα μετακινήσεων («από» – «έως»).
● Η αίτηση – βεβαίωση υποβάλλεται, λαμβάνει Αριθμό Πρωτοκόλλου και Ημερομηνία και μπορεί να εκτυπωθεί ή να σωθεί ως αρχείο PDF.

Γ. Αναζήτηση ήδη Καταχωρημένων και Υποβληθεισών Βεβαιώσεων
● Πρόσβαση και είσοδος στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.
● Επιλογή: ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ -> Βεβαιώσεις Κυκλοφορίας -> Αναζήτηση
● Επιλογή Φίλτρων και αναζήτηση. Από την Επιλογή της κάθε αίτησης μπορεί να γίνει εκτύπωση της βεβαίωσης

Source: Συμπλήρωση εντύπων μετακίνησης από το Π.Σ. Εργάνη | Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών