Στις «παρατάσεις» τα ανασφάλιστα

14.9.2017

Τα περίπου 450 χιλιάδες ανασφάλιστα οχήματα που αναζητούνται  παραμένουν στο απυρόβλητο ξεφεύγοντας από  την υποχρέωση να συμμορφωθούν. Η προσπάθεια να «συμμαζευτούν» οι βάσεις δεδομένων διαφορετικών φορέων και να γίνει επανέλεγχος με ελαχιστοποίηση  τυχόν λαθών προχώρησε. Τώρα,  αναμένεται ότι θα  δοθεί το πράσινο φώς για το τσεκάρισμα Από μέρα σε μέρα, αφήνοντας όμως τον χρόνο να περνά, η πολιτεία εκφράζει την αισιοδοξία ότι θα έχει ολοκληρώσει τα δέοντα ώστε να προχωρήσει ο εντοπισμός των ανασφάλιστων.  Η συνεχής παράταση –αναστολή- εντοπισμού τους έχει προκαλέσει δυσφορία και ταυτόχρονα ενισχύει την έως σήμερα αδιαφορία των χιλιάδων ανασφάλιστων απέναντι στον νόμο. Κατά τις πληροφορίες τα υπουργεία Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη, η ΑΑΔΕ, η  ΕΑΕΕ συνεισφέρουν σε στοιχεία οχημάτων τα οποία όμως θα πρέπει να μονταριστούν ώστε να προχωρήσει ο έλεγχος. Κλεμμένα, εκτός κυκλοφορίας,  κάποιες περιπτώσεις «στόλων» οχημάτων, και διάφορες άλλες ειδικές κατηγορίες βρίσκονται στον πυρήνα του προβλήματος και έχουν δημιουργήσει τον σκόπελο που πιθανόν να προσκρούσει και η 2η  δοκιμή εντοπισμού των ανασφάλιστων.Όμως η προηγούμενη επιχείρηση έδειξε ότι και τα λάθη διορθώνονται οπότε σε αυτή την κατεύθυνση οι εισηγήσεις προς τους αρμόδιους με το θέμα είναι να προχωρήσει μια δεύτερη δοκιμή η οποία θα στηρίξει την βελτίωση του συστήματος.Οι όποιοι δισταγμοί, από την στιγμή που τα μηχανογραφικά συστήματα έχουν ετοιμαστεί,  συνεχίζουν να δίνουν παρατάσεις  στο πρόβλημα αναφέρουν στελέχη της αγοράς ιδιωτικής ασφάλισης η οποία –αγορά- προσβλέπει στην ασφάλιση αυτών των περιπτώσεων που αποτελούν μεγάλη ασφαλιστική ύλη η οποία  θα προσφέρει εργασία στην αγορά και θα τονώσει τον κλάδο που εν πολλοίς στηρίζεται στην ασφάλιση οχημάτων. (Ι.Β)

Source: Insurance eea