Ποιος θα πληρώσει τις αποζημιώσεις της Enterprise;

Enterprise

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες για την αποζημίωση όσων είχαν συμβόλαια στην Enterprise.

Σύμφωνα με τον κ. Βαλαή πρόεδρο του Επικουρικού Κεφαλαίου κλάδου αυτοκινήτου “έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες κινήσεις με τις αρμόδιες αρχές της Βρετανίας, προκειμένου να αποζημιωθούν οι δικαιούχοι και σε περίπτωση που το Επικουρικό Κεφάλαιο της Βρετανίας δεν αποδεχτεί την ευθύνη να καταβάλλει τις αποζημιώσεις θα ακολουθηθεί όπως ορίζεται η διαδικασία της διαιτησίας”.

Για το ακριβές ποσό των αποζημιώσεων που αντιστοιχεί στην Ελλάδα  αναμένεται η επίσημη έκθεση του εκκαθαριστή ο οποίος και θα διατυπώσει με σαφήνεια τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τα συμβόλαια της εταιρείας.

Αυτό που ωστόσο επισημαίνεται προς το παρόν είναι ότι από την πλευρά του Επικουρικού της Βρετανίας δεν υπάρχει πρόθεση να αναλάβει το κόστος των αποζημιώσεων με το επιχείρημα ότι το Γιβραλτάρ θεωρείται ξεχωριστή οντότητα και επομένως δεν θα επωμιστεί η Μεγάλη Βρετανία την εξέλιξη που υπήρξε και τις επιλογές που έγιναν από την εταιρεία στο Γιβραλτάρ.

Οπότε το πιθανότερο ενδεχόμενο είναι και η όλη διαδικασία να περάσει εν τέλει από διαιτησία.

Source: Insurancedaily