Οι 33 Πρώτες Ασφαλιστικές εταιρείες σε Κέρδη στην ελληνική αγορά. Δείτε την κατάταξη.

Οι ισολογισμοί του συνόλου των Ασφαλιστικών εταιρειών για το 2016 μόλις κατατέθηκαν, και το Underwriter για άλλη μια χρονιά τους μελέτησε και σας παρουσιάζει τον Πίνακα με τις 33 Πρώτες Ασφαλιστικές εταιρείες σε Κερδοφορία (κέρδη προ φόρων) για το 2016 (01-01-2016 έως 31-12-2016).

Συνολικά παρατηρείται μείωση κερδών (-19,5%), με μόλις 13 από τις 33 κερδοφόρες εταιρείες να καταγράφουν αύξηση στα κέρδη τους ενώ 16 καταγράφουν απώλεια κερδών μεγαλύτερη του 25%. 

Σημαντική αύξηση σε ήδη υψηλό ποσό κερδών (άνω των 15 εκ. ευρώ)  παρουσίασαν η Eurolife ΑΕΑΖ +141,34%, και η Eυρωπαϊκή Πίστη +28,23%.

Ζημίες καταγράφουν οι Ergo Ζωής (-0,27 εκ. ευρώ), Αγροτική (-2,16 εκ ευρώ), Interamerican Ζωής (-5,24 εκ. ευρώ) και ΝΝ Ζωής (-17,04 εκ. ευρώ).

 

Η πρώτη πεντάδα (Όμιλοι) διαμορφώνεται ως εξής:1.Eurolife 104,15 εκ. ευρώ

2.Εθνική  57,74 εκ. ευρώ

3.Ergo 26,01 εκ. ευρώ

4.Ευρωπαϊκή Πίστη 20,62 εκ. ευρώ

5.ΑΧΑ Ασφαλιστική 20,08 εκ. ευρώ

source: Underwriter.gr