Διαχείριση Ασφαλίσιμων Κινδύνων

  

 

 

Τι κάνουμε στο idbrokers insurance agency?
 
Βοηθάμε τους πελάτες μας να επιτύχουν τους μελλοντικούς οικονομικούς τους στόχους
 

Πως το πετυχαίνουμε σε 5 απλά βήματα?

  1. Χρησιμοποιούμε μία βραβευμένη μεθοδολογία, όπου με τη χρήση ενός καινοτόμου λογισμικού, εντοπίζουμε, καταγράφουμε και αναλύουμε τους κινδύνους που μπορεί να απειλήσουν την οικονομική ζωή μιας οικογένειας.
  2. Ύστερα τους ποσοτικοποιούμε και τους ιεραρχούμε σε προτεραιότητες, ανάλογα την ένταση και τη σφοδρότητα με την οποία μπορεί να χτυπήσουν όταν επέλθουν.
  3. Παράλληλα υπολογίζουμε και λαμβάνουμε υπόψη μας τις παροχές της Κοινωνικής Ασφάλισης και δημιουργούμε μια ολοκληρωμένη μελέτη διαχείρισης κινδύνων.
  4. Με βάση τα αποτελέσματα της μελέτης σχεδιάζουμε – τις ιδανικές λύσεις με τα εργαλεία της ασφάλισης – και πετυχαίνουμε να ελαχιστοποιήσουμε  ή ακόμη και να εξαλείψουμε τις οικονομικές συνέπειες σε κάθε περίπτωση επέλευσης των αναφερόμενων κινδύνων.
  5. Καθόλη τη διάρκεια της ζωής μας – παρακολουθούμε τις αλλαγές που μας συμβαίνουν – και επικαιροποιούμε τη μελέτη μας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.
 

Τι κερδίζουν οι πελάτες μας?
 
Οι πελάτες μας απολαμβάνουν ψυχική ηρεμία διότι – έχουν προβλέψει πως σε κάθε δύσκολη στιγμή στη ζωή τους – θα ενεργοποιηθεί ένα σχέδιο προστασίας το οποίο διασφαλίζει τη συνέχιση της ροής του εισοδήματος για την οικογένεια.
 

  

Συμφωνείτε ότι αυτός είναι ένας έξυπνος τρόπος να διαχειριστεί κανείς την κατάσταση σήμερα και να κινηθεί με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια προς την επίτευξη των οικονομικών του στόχων?

 

Εξασφαλίστε μία δωρεάν μελέτη τώρα
 

  

  

Facebook Page

Website

LinkedIn

 

  

Copyright © 2021 idbrokers  

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.