Άνοδος στις ομαδικές λόγω φορολογικών κινήτρων 

 

online Ομαδικές ΑσφαλίσειςΑυξημένα κατά 30% περίπου είναι τα ομαδικά ασφαλιστήρια υγείας και σύνταξης τα χρόνια 2018-2019 σε σχέση με την περίοδο 2016-2017. Η τάση διακόπηκε το 2020 λόγω της οικονομικής κρίσης της πανδημίας αλλά φαίνεται ότι επανέρχεται και ανοδικά με στόχο να ξεπεράσει τα επίπεδα των 220 εκατ. ευρώ το 2021. Στο α’ δίμηνο 2021 τα ασφάλιστρα διαμορφώθηκαν στα 31,781 εκατ. ευρώ με αύξηση 3,1% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό δίμηνο (2020) που σημειωτέον δεν είχε επηρεαστεί από την κρίσηΤα αποτελέσματα στο α’ τρίμηνο 2021 εκτιμάται ότι θα δείξουν μεγαλύτερη του 5% αύξηση της παραγωγής ομαδικών ασφαλίστρων.

Του Νίκου Σακελλαρίου

Αιτία της ανοδικής τάσης των ομαδικών ασφαλίσεων είναι ότι τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται για Ομαδική Ασφάλιση προσωπικού αποτελούν παραγωγική δαπάνη και ως εκ τούτου εκπίπτουν κατά 100% από τη φορολογητέα ύλη βάσει του Φορολογικού Νόμου 3296/2004. Πολλές επιχειρήσεις που θέλουν να εκπέσουν δαπάνες χρησιμοποιούν τις ομαδικές ασφαλίσεις για το προσωπικό τους, ενώ ταυτόχρονα δείχνουν ένα θετικό εργοδοτικό προφίλ απέναντι στους εργαζομένους τους και αυξάνουν την εμπιστοσύνη των εργαζομένων προς τις επιχειρήσεις τους. Η ανοδική τάση σταμάτησε απότομα το 2020 εξαιτίας της οικονομικής κρίσης που επέφερε η πανδημία, αλλά τα στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς εκτιμούν ότι θα επανέλθει πάλι στα επίπεδα του 2019 όταν τα ασφάλιστρα ομαδικών ασφαλίσεων διαμορφώθηκαν στα 242 εκατ ευρώ περίπου.

Οι ομαδικές ασφαλίσεις επανέρχονται δυναμικά το 2021 μετά την κρίση 2020

Το α’ εξάμηνο 2020, επηρεάστηκε ιδιαίτερα από την πανδημία και αρκετές επιχειρήσεις είτε διέκοψαν τα ομαδικά ασφαλιστήρια προγράμματα είτε δεν ανανέωσαν τα παλαιότερα φοβούμενες έξαρση της κρίσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΑΕΕ στο α’ εξάμηνο 2020 σε σχέση με το α’ εξάμηνο 2019 η μείωση των ομαδικών ήταν 17,9%. Σταδιακά όμως στο β’ εξάμηνο 2020 , η κατάσταση βελτιώθηκε με αποτέλεσμα ο Δεκέμβριος 2020 να καταγράφει αύξηση 5% σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2019 σηματοδοτώντας την αντεπίθεση του κλάδου. Στην εικόνα αυτή βοήθησε και το γεγονός ότι υπήρχε λόγω αρνητικών επιτοκίων αναζήτηση καλύτερων και αποδοτικότερων επενδύσεων και τα ομαδικά ασφαλιστήρια σύνταξης είναι κάποιες εξ’ αυτών. Η μέση απόδοση των ομαδικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων ξεπερνούσε το 2%.

Ορισμένα από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα ενός ομαδικού συνταξιοδοτικού συμβολαίου είναι ότι δημιουργεί μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης, προβάλλει το σύγχρονο προφίλ του εργοδότη, παρέχει ανταγωνιστικό πακέτο ανταμοιβών και αποτελεί κίνητρο για την αύξηση της παραγωγικότητας. Παράλληλα, προσφέρει φορολογικά οφέλη, τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους εργαζόμενους, στο πλαίσιο των ρυθμίσεων για την ενθάρρυνση της μακροχρόνιας αποταμίευσης και την ενίσχυση των συνταξιοδοτικών παροχών στον τρίτο πυλώνα.

Source: Άνοδος στις ομαδικές λόγω φορολογικών κινήτρων | Underwriter.gr